HABERLER & YAYINLAR

WhatsApp, what’s up? 

WhatsApp, kullanıcı koşullarını ve gizlilik ilkelerini güncelleyeceğini belirterek aslında bir anlamda malumu ilan etti. Bununla birlikte, şimdiye kadar yapılagelen, ancak kamuoyunun dikkatini bu denli çekmeyen bir konu -aslında olması gerektiği gibi- derinlemesine masaya yatırıldı. Biz de, ilgilenenler için konunun özetini paylaşmak istedik.

Keyifli okumalar dileriz.

1.Whatsapp Ne Dedi?

Bilindiği üzere Whatsapp uygulaması, 4 Ocak 2021 tarihinde “Whatsapp Kullanım Koşulları ve Gizlilik İlkeleri”nin güncelleneceğine ilişkin kullanıcılarına bilgilendirme yaptı.  Bilgilendirmede, Whatsapp’ı kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt dışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflarla paylaşılmasına rıza gösterilmesini içerecek şekilde güncellendiği; bu kapsamda rıza göstermeyen kullanıcıların uygulamayı 8 Şubat 2021’den itibaren kullanamayacağı ve hesaplarının silineceği, belirtildi.

Kullanıcıların uygulamaya girerken karşısına bu uyarının çıkması kamuoyunda büyük tepki çekti.

2. Önceki Gizlilik Politikası ve Değişikliğin Kapsamı Ne?

Whatsapp, 2014 yılında Facebook şirketler grubu bünyesine katılmıştır. Bu tarihten itibaren kullanıcıların bazı verilerinin söz konusu grup şirketler arasında paylaşıldığı da kullanım koşullarında belirtilmektedir. Örneğin; istenmeyen mesajlarla (spam) uygulamalar arası mücadele etmek, ürün önerileri yapmak, reklam ve ilgili teklifleri göstermek gibi hususlarda Facebook ve Whatsapp uygulamaları zaten birlikte çalışmaktaydı. Ancak önemle belirtmek gerekir ki; Whatsapp üzerinden paylaşılan mesajlar, fotoğraflar, hesap bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir verinin Facebook veya diğer uygulamalarda paylaşılmadığı bilgisi 2014 yılından günümüze kadar mevcut bulunan Whatsapp gizlilik politikasında yer almaktaydı. 04.01.2021 tarihinde açıklanan değişiklik ile ise paylaşılacak verilerin kapsamı açısından bir farklılık bulunmamakta, tek farklılık yukarıda belirtildiği üzere onay vermeyen kullanıcıların artık uygulamayı kullanamaması noktasında ortaya çıkmaktadır. Her iki halde de Whatsapp mesajlaşmalarında uçtan uca şifreleme tekniğinin kullanılması sebebiyle hiçbir şekilde kullanıcıların iletişim içeriklerine erişilmesinin söz konusu olmadığı belirtilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Değerlendirme ve Kurul’un Açıklaması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesinde açık rıza; “Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca Anayasa’nın 20. maddesinin 3. fıkrasında, kişisel verilerin, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği hüküm altına alınmıştır. Açık rıza, Kanunda hem özel nitelikli kişisel veriler, hem de özel nitelikli olmayan kişisel veriler bakımından hukuka uygunluk sebeplerinden bir tanesidir.

Ayrıca açık rıza, uluslararası belgelerde de yer alan önemli bir kavramdır. Genel olarak Türk Hukuku’nda kişisel veri korunmasına ilişkin düzenlemelerin ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun ilham kaynağı olan Genel Kişisel Veri Koruma Tüzüğünde de (GDPR) her türlü kişisel verinin işlenmesi için açık rızaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Tanımdan ve düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere açık rızanın özgür irade ile verildiğinin kabulü için, hizmetin rıza şartına bağlanmaması gerekmektedir. Aksi durum, GDPR ve KVKK uyarınca verilen rızanın sakatlanmasına sebep olacaktır. Bu çerçevede Whatsapp Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası değişikliğine onay vermeyen kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağına yönelik açıklamalarının açık rızanın özgür iradeyle verilmesi hususunu sakatlayacağı ortadadır. Kurul’un en çok ceza kestiği durumlardan biri olan ‘’hizmetin rıza verilmesi şartına bağlanamayacağı’’ konusunda dikkat çekici ve güncel kararlarından biri olan ‘’Amazon Türkiye Kararı’’ özetini linkte siz değerleri bağlantılarımızla paylaşıyoruz (https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6739/2020-173).

Kişisel Verileri Koruma Kurulu ise bu hususlarda 12.01.2021 tarihinde açıklama yaparak; veri işlemenin hangi durumlarda yapılabileceğini, açık rızanın tanımını, açık rızanın geri alınabilmesinin de mümkün olduğunu, hizmetin açık rıza şartına bağlanamayacağını bildirmiş, bu konuda vermiş olduğu yaptırıma ilişkin olarak 16.02.2018 tarihli ve 2018/19 sayılı kararın özetini (https://kvkk.gov.tr/Icerik/5412/Acik-Rizanin-Hizmet-Sartina-Baglanmasi) yayınlamıştır. Ayrıca Kurul; kişisel verilerin işlenmesi sırasında ilgili kişilerden alınan açık rızanın, veri sorumluları tarafından bir hizmetin ifası için ön şart olarak ileri sürülemeyeceğini açıkça belirtmiştir.

Kurul, Whatsapp Inc. hakkında, Whatsapp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt dışında bulunan üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiğinin tespit edilmesi sebebiyle, 12.01.2021 tarihli ve 2021/28 sayılı kararı ile resen inceleme başlatılmasına karar verildiğini duyurmuştur.

Kurul tarafından;

  • Söz konusu değişikliğin Kanun’da belirlenen açık rıza unsurlarından ‘’özgür iradeyle açıklanması’’ açısından ihlal oluşturup oluşturmadığı,
  • Başka bir şirkete aktarım yapılmak şartıyla uygulamanın kullanılmasına izin verilmesinin Kanun’un 4. Maddesinde sayılan ilkelerden ‘’hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma’’, ‘’belirli, açık ve meşru amaçlar için ilenme’’ ve ‘’işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma’’ ilkeleri açısından bir ihlale sebebiyet verip vermediği,
  • Hizmetin rıza şartına bağlanması durumunun ortaya çıkıp çıkmadığı,
  • Whatsapp Inc. tarafından yurt dışında yerleşik veri sorumlularına yapılacak aktarım hususunda Kanun’un 9. Maddesi hükümlerine aykırılık olup olmadığı

hususlarında inceleme yapılacaktır.

Kurul, süreç bakımından 08.02.2021 tarihinde yeni bir değerlendirme yaparak kamuoyuna duyuracaktır.

  • Rekabet Kurulu Soruşturması

 

11.01.2021 tarihli ve 21-02/25-M sayılı Rekabet Kurulu Kararı ile, veri paylaşma zorunluluğu sebebiyle Facebook ve grup şirketleri hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. Maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açılmıştır.

Alınan kararda ayrıca söz konusu uygulamaların soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafisi mümkün olmayan zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğundan 4054 sayılı Kanun’un 9. Maddesi çerçevesinde geçici tedbir alınması ve bu kapsamda Facebook’un Türkiye’de, Whatsapp kullanıcılarının verilerin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için   kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerektiğine karar verilmiştir.

  • Gizlilik Politikası Bakımından Anlık Haberleşme Uygulamalarının Teknik Karşılaştırılması

Whatsapp’ın, tartışma yaratan yeni gizlilik politikası açıklamasının ardından kullanıcıları, alternatif ücretsiz haberleşme uygulamalarına yönelmeye başladı. Bu alternatif uygulamalar arasında en çok tercih edilen Telegram ve Signal’in gizlilik politikalarının Whatsapp ile karşılaştırmasını yapmak gerekirse, hangisi kullanıcılar için güvenli?

Whatsapp hâlihazırda, Signal Vakfı’nın kurucuları ve aynı zamanda Signal uygulamasının yazılımcıları tarafından geliştirilen ve Signal Protokolü olarak bilinen, sadece uç noktadaki kullanıcıların (yani sadece mesajı gönderen ve mesajı alanın) okuyabildiği bir iletişim sistemi olan uçtan uca (E2E) şifrelemeyi kullanmaktadır. Yeni gizlilik protokolü ile, kullanıcıların uygulama içindeki paylaşımlarının E2E şifreleme yolu ile şifrelenmiş şekilde aktarılmaya devam edeceği ancak üst verilerin (örneğin: kiminle ne zaman iletişim kurulduğu bilgisi, kullanılan cihaz bilgisi, konum bilgisi, telefon numarası, IP adresi vb.) ortaklarıyla paylaşılacağı belirtilmiştir. Whatsapp’ın istemci (client) ve sunucu (server) katmanlarındaki kaynak kodlarının tamamı kapalı olmasının aksine Signal, açık kaynaklı bir uygulama olarak dikkat çekiyor ve kullanıcılarının uygulama içindeki paylaşımlarının yanı sıra üst verilerini de E2E şifreleme yoluyla şifrelemektedir. Telegram ise E2E şifreleme bakımından Signal Protokolü’nü değil, kendi geliştirdiği MTProto’yu kullanıyor ancak E2E şifleme varsayılan olarak aktif hale gelmezken sadece “gizli sohbet” başlatıldığında aktif hale geliyor. Bunun yanında Whatsapp ve Signal’in aksine grup mesajlaşmalarında Telegram, E2E şifreleme korumasını kullanıcılarına sunmuyor.

Sonuçta hangi uygulama daha güvenli, sorusunun cevabı, uygulamaların artı eksilerinin bulunması sebebiyle 2x2=4 kadar net değil. Karar sizin.

Bülten içeriği genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Detaylı bilgi ya da spesifik sorun veya sorularınız için hukukçunuza danışınız.

WhatsApp, what’s up?

/ Yasal Uyarı

Sayın Ziyaretçimiz;

Internet sitemizde bulunan bilgiler VERDA tarafından, Türkiye Barolar Birliği'nin meslek kuralları ve yürürlükteki Avukatlık Kanunu uyarınca sadece bilgi amaçlı olarak sunulmaktadır.

Bu Internet sitesinde yer alan bilgiler, reklam veya diğer bir ticari amaca hizmet etmemektedir ve bu amaçlarla veya Türkiye Barolar Birliği'nin meslek kurallarına aykırı herhangi diğer bir amaçla kullanılamaz. Ayrıca hiçbir şekilde hukuki tavsiye veya görüş teşkil etmez veya bunların yerine geçmemektedir. Burada yer alan bilgilerden hareketle VERDA ve ziyaretçi arasında avukat-müvekkil ilişkisi doğmaz. Son olarak, burada yer alan bilgiler zaman zaman güncel olmayabilir. Hukuki bir konuda sormak istedikleriniz için irtibat bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

VERDA’nın bilgisi ve önceden yazılı onayı olmaksızın, bu siteye atıf yapılamaz veya link verilemez.

Sitemizde yer alan tüm bilgiler, bültenler, marka ve logoya ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları VERDA’ya aittir ve VERDA’nın önceden yazılı muvafakati olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya kullanılamaz.

Aşağıda detaylarını okuyabileceğiniz Gizlilik Politikamız kapsamında, sitemizi ziyaretiniz esnasında paylaşmış olduğunuz bilgilerin olması durumunda, söz konusu bilgiler sadece sizlerle irtibata geçmemizin gerekmesi halinde kullanılabilecektir. Bunun haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Bu Yasal Uyarı ve Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapma hakkımız olduğunu belirtir, olası değişikliklerin yine burada yayımlanacağının da altını çizmek isteriz.

kapat

/ Gizlilik Politikası

Sitemizi ziyaret etmeniz halinde bizimle her hangi bir kişisel veri paylaşmış olmuyorsunuz.

“İletişim” alanımızdan veya info@verdahukuk.com’a mail atılarak yapılan iş başvuruları kapsamında başvurucunun özgeçmişinde paylaşmış olduğu kişisel veriler (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, eğitim bilgileri gibi özgeçmişte bulunan tüm bilgiler) yalnızca iş başvurusu değerlendirmesinde işlenmektedir.

“Online Borç Ödeme” alanımızdaki uygulama üzerinden yapılan yönlendirmeyle yapılan ödemelerde, sisteme girilen kredi kartı bilgileri VERDA tarafından kaydedilmemektedir. Söz konusu alana yazılan ad, soyad ve irtibat bilgileri ise yalnızca, ödeme yapılan dosya kapsamında bilgi verilmesini gerektiren bir durum halinde, size ulaşabilmek amacıyla kaydedilmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici denetleyici kurumlara ve resmi mercilere aktarılabilecektir.

İşlenen veriler ve bilgiler, yasal veya sözleşmesel dosyalama süresi sona erdiğinde tarafımızca uygun görülecek yöntemlerden biri ile silinecek, yok edilecek veya imha edilecektir.

Sitemizdeki çerezleri silebilir, devre dışı bırakabilir ya da engelleyebilirsiniz. Bilgisayarlarında çerez kullanımını devre dışı bırakmış ziyaretçilerimiz de internet sitesini kullanmaya devam edebilir. Ayrıca tüm ziyaretçilerimiz VERDA tarafından kendileri hakkında tutulan bilgileri görmek, değiştirmek ya da silmek için info@verdahukuk.com adresine e-posta göndererek talepte bulunabilirler. Talebin kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin de eklenmesi gerekmektedir.

kapat

/ Aydınlatma Metni & Çerezler

VERDA
(Rifaioğlu & Tahmaz Avukatlık Ortaklığı)

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası

İşbu metin VERDA tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("KVK Kurulu") kararları (Hepsi birlikte "Veri Koruma Mevzuatı" olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde VERDA tarafından kişisel verilerinizin nasıl işlendiğine ilişkin olarak bilgilendirilmeniz için hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler, bu web sitesi ve sair iletişim kanalları aracılığıyla bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz adınız, soyadınız, cep telefonu numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz ve doğum tarihiniz gibi hizmetin içeriğine göre değişebilecek ve aralarında sağlık bilgileri gibi özel nitelikli kişisel veriler de bulunabilecek olan kişisel bilgilerinizdir.
VERDA tarafından Avukatlık Kanunu uyarınca sizinle sözleşme ilişkisi kurabilmek, sözleşmeleri ifa edebilmek, taleplerinizin değerlendirilmesi, sizi hukuki gelişmelerden haberdar edebilmek, web sitemizi ziyaretiniz sırasında sizi hatırlayarak çevrimiçi deneyiminizi geliştirmek amacıyla kişisel verileriniz Veri Koruma Mevzuatı'nın öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde işlenebilmektedir.

Talebinizin niteliğinin izin verdiği ölçüde, bizimle isimsiz olarak ya da bir takma isim aracılığıyla da iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; faaliyetlerimizin etkin şekilde yürütülebilmesi ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi yahut ilişkimizin için hizmetlerinden faydalandığımız gizlilik yükümlülüğü bulunan tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlar yahut idari makamlar ile paylaşılabilir. Bu paylaşımlarda paylaşılan kişisel verilerin verilecek hizmetle sınırlı olmasına özen gösterilir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Size ait kişisel veriler tarafınızca paylaşılmak yahut sözleşme ilişkimiz sırasında yapılacak e-posta, telefon görüşmeleri, hukuksal süreçlerin yürütülmesi sırasında yapılacak beyanlar dahil olmak üzere fiziksel yöntemler ile toplanabilecektir. Bunun yanı sıra web sitemize yaptığınız ziyaretler sırasında verileriniz otomatik yollarla da toplanabilecektir.
Kişisel verileriniz KVKK uyarınca (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olması, (iii) hukuki hizmet yahut danışmanlık sözleşmelerimizin kurulabilmesi ve ifa edilebilmesi için gerekli olması (iv) yahut meşru menfaatlerimiz için işlenmesinin zorunlu olması (v) yahut açık rızanızın bulunması hallerinde sözü edilmiş hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verileriniz KVKK'nın 7. maddesi uyarınca işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re'sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Çerezler

Çerezler web siteleri tarafından kullanıcıların sabit diskine yazılan küçük dosyalardır. Çerezlerde yer alan bilgiler web sitesini daha rahat kullanmanızı sağlar ve internet sayfalarımızın doğru gösterilmesini kolaylaştırır. Çerez dosyaları, sizi kişisel olarak tanımlayamaz. Web sitemize girdiğinizde kullandığımız çerezler vasıtasıyla, internet hizmet sağlayıcısının adı (ya da şirket ağları, şirket adı), daha önce ziyaret ettiğiniz web sitesi, bizim web sitemizde seçtiğiniz bilgiler, seçim yaptığınız tarih ve saat ve kullanmakta olduğunuz işletim sistemi ve tarayıcı versiyonu gibi şahsınızla doğrudan ilgili olmayan genel bilgiler otomatik olarak toplanmaktadır. Bu bilgiler isimsiz formda toplanıp anonim şekilde analiz edilir ve yalnızca web sitemizin çekiciliğini, içeriğini ve işlevselliğini geliştirmek amacıyla kullanılır. Başka işleme koyulmazlar veya üçüncü şahıslara iletilmezler.

Tarayıcı ayarlarınızı uygun şekilde değiştirerek, çerez dosyalarının sabit diskinize yazılmasını önleyebilirsiniz. Buna ilişkin bilgi tarayıcınızın kullanım kılavuzunda bulunmaktadır.
Bu web sitesi, Google, Inc. tarafından sunulan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanır. Google Analytics, web sitesinin, kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarını incelemesine yardımcı olmak için bilgisayarınıza yerleştirilmiş metin dosyaları olan çerezleri kullanır. Web sitesini kullanmanız hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler (isimsiz IP adresiniz dahil), Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sunuculara aktarılıp orada saklanacaktır. Google bu bilgileri web sitesini kullanmanızı değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi aktivite raporlarını derlemek ve web sitesi aktivitesi ve internet kullanımına ilişkin başka hizmetler sunmak amacıyla kullanacaktır. Google ayrıca, yasa gereği bunu yapması gerekirse ya da üçüncü şahısların Google adına bu bilgileri işlediği hallerde bu bilgileri üçüncü şahıslara aktarabilir. Google, Google tarafından tutulan başka bir veri ile IP adresinizi ilişkilendirmez.

Tarayıcınızdaki ilgili ayarları seçerek çerez kullanımına itiraz edebilirsiniz ancak eğer bunu yaparsanız, bu web sitesinin fonksiyonlarını tam anlamıyla kullanamayabilirsiniz. Bu web sitesini kullanarak, yukarıda belirtilen şekilde ve amaçlar için Google tarafından sizinle ilgili verilerin işlenmesine ilişkin olarak, veri sorumlusu VERDA tarafından Veri Koruma Mevzuatı'nda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda aydınlatıldığınızı kabul etmiş olursunuz.

Soru veya önerileriniz olması durumunda, info@verdahukuk.com adresine e-posta göndererek bizimle her zaman iletişim kurabilirsiniz.


Kişisel Verilerinize İlişkin Başvuru Hakkı

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.
KVK Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes info@verdahukuk.com  adresine e-posta göndermek suretiyle bize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
e) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
g) (e) ve (f) bentlerine uygun olarak yürütülen işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 
Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almaktayız.


Kişisel Verilerin Saklama Süresi

VERDA, kişisel verilerinizi sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve ardından hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve meşru menfaatini temin etmek amaçlarıyla ilgili mevzuata uygun olarak, makul süreler boyunca saklayacaktır.


Bizimle İletişime Geçin
Bu metne yahut diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, bize aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

E-Posta: info@verdahukuk.com
Adres:  Hasanpaşa Mah. Lavanta Sokak No: 26 K: 3 Polat İş Merkezi Kadıköy / İstanbul
Telefon: 90 216 343 34 64 pbx
Faks: +90 216 343 35 64

kapat

/ COVID - 19

VERDA
COVID – 19 salgınından kaynaklanan risklere karşı aldığımız tedbirler kapsamında, ekibimizin ofiste bulunmaları gerekmedikçe çalışmalarına uzaktan devam edebilmeleri için  gerekli tüm teknolojik ve lojistik altyapı devrededir ve müvekkillerimize verilen hizmetlerin herhangi bir gecikme yaşanmaksızın devam etmesi için her türlü önlem alınmıştır. Hali hazırda ofisimizde fiziksel katılımla çalışma yapılmakta olup, binamızda ve çalışma ofislerimizde detaylı dezenfeksiyon işlemi yapılmıştır. Ayrıca ortak kullanım alanları günlük olarak dezenfekte edilmekte ve ozonlama işlemi yapılmaktadır.

kapat