FAALİYET ALANLARIMIZ

Fransa`da Yatırım, Oturum ve Vatandaşlık Hakkında Danışmanlık

1. PASSEPORT TALENT
Yetenek olarak adlandırılan çalışan devinimi, şirketlerin ve ülkelerin çekiciliklerini ölçmek için kilit bir unsur haline geldi. Bununla birlikte ülke seçiminde yaşam kalitesi, işyerinde sosyal ilişkiler, entegrasyon ve aile ortamı, en önemli faktörlerdir.

Fransız Hükümeti Fransa’yı, şirket kurmak, çalışmak ve aileleri ile kalıcı bir şekilde yerleşmek isteyen yatırımcılar, girişimciler, start-up'lar ve uluslararası yetenekler için ideal bir yer haline getirmek amacıyla yabancı yatırımcılara yönelik birçok kolaylık sağlamıştır. Bu kolaylıklar yatırımcılar, yöneticiler ve çalışanların yanı sıra ailelerini de kapsıyor.

Bunların en başında “Passeport Talent”, yani yetenek pasaportu olarak bilinen vize/oturum hakkı geliyor. Böylece Fransız ekonomisine katkıda bulunması muhtemel iş projesi olan yabancı yatırımcılar, Passeport Talent başvurusunda bulunup özel bir oturum hakkına sahip olabiliyorlar.  

Yabancı yatırımcılara yönelik yapılan pozitif uygulamalar sonucu, 2019'da Fransa, 1.468 yatırıma ev sahipliği yaparak Avrupa ülkeleri arasında en çekici ülkeler sıralamasında birinci olmuştur.

Fransa'da uzun süreli oturum hakkı tanıyan Passeport talent vizesi 10 alt kategoriden oluşmaktadır:

1.    Nitelikli çalışan / yenilikçi girişim
2.    Uluslararası şirketler grubunda çalışan
3.    Kamu veya özel araştırma kuruluşunda araştırmacı
4.    Yüksek nitelikli çalışan (AB Mavi Kart)
5.    Şirket kurucusu
6.    Yatırımcı (doğrudan ekonomik yatırım)
7.    Kamu kuruluşu tarafından onaylanmış yenilikçi ekonomik proje
8.    Şirket müdürü/yöneticisi
9.    Ulusal veya uluslararası itibara sahip kişi
10.    Sanatsal ve kültürel meslek alanında çalışan

Yukarda belirtilen vize/oturum izinlerine başvuru koşulları farklı olduğundan herhangi bir adım atmadan önce, en uygun Passeport Talent oturum kategorisinin belirlenmesi önem arz eder.

Passeport talent oturum hakkı;
•    4 yıl geçerlidir ve süre sonunda tekrar 4 yıl için yenilenebilir
•    Birinci dereceden aile üyelerini kapsar: eşler Fransa'da ikamet ve çalışma izinlerine sahip olur ve çiftin 18 yaşın altındaki çocukları da Fransa'da ikamet hakkına sahiptir
•    Herhangi ek bir çalışma izni gerekmez
•    Yüksek standartlı eğitim ve sağlık sistemine ücretsiz erişim hakkına sahip olunur
•    Schengen Bölgesi (26 ülke) içinde yılda 6 aya kadar ikamet hakkına sahip olunur
•    Fransa'da 5 yıl ikamet ettikten sonra 10 veya 15 yıllık oturma kartına sahip olunur veya vatandaşlık için müracaat edilebilir


2. FRANSA’DA ŞİRKET KURMAK

Fransa ile yoğun ticari ilişkiler içinde bulunan şirket veya şahıslar, Fransa’da şirket kurarak ilişkilerini bir adım daha ileriye taşımak isteyebilir. Bu noktada Fransa, Avrupa’da şirket kuruluşlarının en hızlı olduğu ve en az maliyet gerektiren ülkelerden birisidir.

Yurtdışında yeni bir şirket kurmak çoğu zaman karmaşık bir işlem gibi görünse de Fransız mevzuatına hâkim deneyimli hukukçulardan, yatırım projenizi gerçekleştirmek için hukuki destek alabilirsiniz.

Kuruluş işlemlerinden önce, birtakım hukuki ve idari hazırlıklar yapmak gerekir;

Fransız kanunları, diğer ülkelere nazaran şirket sermayesine bir Fransız vatandaşının ortak olmasını zorunlu tutmuyor. Dolayısıyla, Türk tüzel veya gerçek kişi, kurulacak şirketin sermayesinin tamamına sahip olabilir. Ayrıca, şirket kurmak için Fransa’da ikamet zorunluluğu da aranmamaktadır. Böylece, bütün kuruluş işlemleri siz Türkiye’de iken Fransa’da yetkilendireceğiniz avukatlarla yürütülebilmektedir.

Fransa’da ticari faaliyette bulunmak isteyenlere, değişik şirket seçenekleri sunulmaktadır. Bunlar arasında önde gelenler şunlardır:

-    Şube (succursale)
-    Temsilcilik bürosu
-    Yavru şirket (filiale)
-    Şahıs şirketi (entreprise individuelle)
-    Limited şirket (SARL - société à responsabilité limité)
-    Basitleştirilmiş anonim şirket (SAS - société par actions simplifiées)
-    Anonim şirket (SA - société par actions)

Her şirket türü ayrı özelliklere sahip olup, yönetici ve ortaklar için ayrı sorumluluklar doğurmaktadır. Genel kural olarak Fransa’da 1 Euro sermaye ile şirket kurmak her ne kadar mümkün olsa da bu tutar her şirket türü içi geçerli değildir. Örneğin, anonim şirket kurmak için minimum sermaye tutarı 37.000 Euro olmalıdır.

Kuruluş aşamaları genelde aşağıdaki gibi ele alınır:
1)    Şirketin ana kuruluş sözleşmesi düzenlenmesi: Bu sözleşme ortaklar arasında kanun hükmündedir. Sözleşmenin kanun hükmündeki maddelerinin net ve mümkün olduğunca detaylı olması gerekir, aksi takdirde şirket isleyişi olağan ticaret kanunlara tabi tutulacaktır.
2)    Yönetici ataması yapılması
3)    Denetçi ataması yapılması
4)    Banka hesabı açılması
5)    Kuruluş sermayesinin (bloke edilmiş bir hesaba) yatırılması
6)    Şirket genel merkez adresi için ofis kira sözleşmesi düzenlenmesi
7)    Şirket kuruluşunun resmî gazetede yayımlanması
8)    Ticaret Odasına (Registre du Commerce et des Sociétés) kayıt için gerekli evrakların düzenlenmesi
9)    Yetkili Vergi Dairesine kuruluş bildiriminin yapılması
10)  Sosyal Sigorta Sandığına kayıt işlemi yapılması
11)  Şirket çalışanları için Sosyal Sigorta Sandığına beyanda bulunulması
12)  Mali müşavir atanması

Bu son etaptan sonra şirket kuruluşu işlemleri sonlandırılmış̧ olacak ve elde edilen şirket sicil kaydı ile (Kbis) şirket, fatura kesebilir bir tüzel kişilik kazanacaktır. Kurulan şirket türüne ve yatırım tutarına göre şirket kurucularına ayrıcalıklı vize ve uzun dönem oturum hakkı tanınabilir. Kurulacak şirketin faaliyet alanı, sermayesi ve ortaklık yapısına göre, projenize en uygun şirket türünün belirlenmesi ve kuruluş hazırlıklarının başlatılması için hukuki destek hizmeti almanızı tavsiye ederiz.


3. FRANSA VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ
Fransız vatandaşlığını elde etmek için kanunlarca açık bir şekilde belirlenmiş kriterlere uygunluğun ortaya konulması gerekmektedir. Başvurunuz esnasında en çok dikkate alınan kriter, Fransa’da yasal ve kesintisiz bir şekilde 5 yıl ikamet kriteridir. Bu süreçte ayrıca Fransa’ya ve Fransız toplumunun değerlerine uyum sağladığınızı kanıtlamanız gerekmektedir.  
Yukarda belirtilen süre, başvurunuzun zeminine göre değişmekte olup durumunuza en uygun kategoriyi belirlemek ve akabinde süreci yürütmek için hukuki destek almanızda fayda bulunmaktadır.

Vatandaşlık başvuru kategorileri:
1.    İkamet yoluyla Fransa vatandaşlığına geçiş
2.    Evlilik yoluyla Fransa vatandaşlığına geçiş
3.    Doğum yoluyla çocukların Fransa vatandaşlığına geçiş
4.    Ailede Fransız vatandaşı bulunması sebebiyle Fransa vatandaşlığına geçiş

Belirtmek gerekir ki yabancıların Fransız vatandaşlığına geçmesi Fransız Hukuku tarafından bir hak olarak görülmemektedir. Dolayısıyla yukarıda belirtilen tüm şartlar yerine getirilse dahi başvurunuz reddedilebilir. Bu nedenle vatandaşlık başvuru dosyanızın hazırlanmasında, hukuki destek alınması, başvurunun başarıyla neticelendirilmesinde katkı sağlayacaktır.

/ Yasal Uyarı

Sayın Ziyaretçimiz;

Internet sitemizde bulunan bilgiler VERDA tarafından, Türkiye Barolar Birliği'nin meslek kuralları ve yürürlükteki Avukatlık Kanunu uyarınca sadece bilgi amaçlı olarak sunulmaktadır.

Bu Internet sitesinde yer alan bilgiler, reklam veya diğer bir ticari amaca hizmet etmemektedir ve bu amaçlarla veya Türkiye Barolar Birliği'nin meslek kurallarına aykırı herhangi diğer bir amaçla kullanılamaz. Ayrıca hiçbir şekilde hukuki tavsiye veya görüş teşkil etmez veya bunların yerine geçmemektedir. Burada yer alan bilgilerden hareketle VERDA ve ziyaretçi arasında avukat-müvekkil ilişkisi doğmaz. Son olarak, burada yer alan bilgiler zaman zaman güncel olmayabilir. Hukuki bir konuda sormak istedikleriniz için irtibat bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

VERDA’nın bilgisi ve önceden yazılı onayı olmaksızın, bu siteye atıf yapılamaz veya link verilemez.

Sitemizde yer alan tüm bilgiler, bültenler, marka ve logoya ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları VERDA’ya aittir ve VERDA’nın önceden yazılı muvafakati olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya kullanılamaz.

Aşağıda detaylarını okuyabileceğiniz Gizlilik Politikamız kapsamında, sitemizi ziyaretiniz esnasında paylaşmış olduğunuz bilgilerin olması durumunda, söz konusu bilgiler sadece sizlerle irtibata geçmemizin gerekmesi halinde kullanılabilecektir. Bunun haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Bu Yasal Uyarı ve Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapma hakkımız olduğunu belirtir, olası değişikliklerin yine burada yayımlanacağının da altını çizmek isteriz.

kapat

/ Gizlilik Politikası

Sitemizi ziyaret etmeniz halinde bizimle her hangi bir kişisel veri paylaşmış olmuyorsunuz.

“İletişim” alanımızdan veya info@verdahukuk.com’a mail atılarak yapılan iş başvuruları kapsamında başvurucunun özgeçmişinde paylaşmış olduğu kişisel veriler (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, eğitim bilgileri gibi özgeçmişte bulunan tüm bilgiler) yalnızca iş başvurusu değerlendirmesinde işlenmektedir.

“Online Borç Ödeme” alanımızdaki uygulama üzerinden yapılan yönlendirmeyle yapılan ödemelerde, sisteme girilen kredi kartı bilgileri VERDA tarafından kaydedilmemektedir. Söz konusu alana yazılan ad, soyad ve irtibat bilgileri ise yalnızca, ödeme yapılan dosya kapsamında bilgi verilmesini gerektiren bir durum halinde, size ulaşabilmek amacıyla kaydedilmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici denetleyici kurumlara ve resmi mercilere aktarılabilecektir.

İşlenen veriler ve bilgiler, yasal veya sözleşmesel dosyalama süresi sona erdiğinde tarafımızca uygun görülecek yöntemlerden biri ile silinecek, yok edilecek veya imha edilecektir.

Sitemizdeki çerezleri silebilir, devre dışı bırakabilir ya da engelleyebilirsiniz. Bilgisayarlarında çerez kullanımını devre dışı bırakmış ziyaretçilerimiz de internet sitesini kullanmaya devam edebilir. Ayrıca tüm ziyaretçilerimiz VERDA tarafından kendileri hakkında tutulan bilgileri görmek, değiştirmek ya da silmek için info@verdahukuk.com adresine e-posta göndererek talepte bulunabilirler. Talebin kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin de eklenmesi gerekmektedir.

kapat

/ Aydınlatma Metni & Çerezler

VERDA
(Rifaioğlu & Tahmaz Avukatlık Ortaklığı)

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası

İşbu metin VERDA tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("KVK Kurulu") kararları (Hepsi birlikte "Veri Koruma Mevzuatı" olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde VERDA tarafından kişisel verilerinizin nasıl işlendiğine ilişkin olarak bilgilendirilmeniz için hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler, bu web sitesi ve sair iletişim kanalları aracılığıyla bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz adınız, soyadınız, cep telefonu numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz ve doğum tarihiniz gibi hizmetin içeriğine göre değişebilecek ve aralarında sağlık bilgileri gibi özel nitelikli kişisel veriler de bulunabilecek olan kişisel bilgilerinizdir.
VERDA tarafından Avukatlık Kanunu uyarınca sizinle sözleşme ilişkisi kurabilmek, sözleşmeleri ifa edebilmek, taleplerinizin değerlendirilmesi, sizi hukuki gelişmelerden haberdar edebilmek, web sitemizi ziyaretiniz sırasında sizi hatırlayarak çevrimiçi deneyiminizi geliştirmek amacıyla kişisel verileriniz Veri Koruma Mevzuatı'nın öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde işlenebilmektedir.

Talebinizin niteliğinin izin verdiği ölçüde, bizimle isimsiz olarak ya da bir takma isim aracılığıyla da iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; faaliyetlerimizin etkin şekilde yürütülebilmesi ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi yahut ilişkimizin için hizmetlerinden faydalandığımız gizlilik yükümlülüğü bulunan tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlar yahut idari makamlar ile paylaşılabilir. Bu paylaşımlarda paylaşılan kişisel verilerin verilecek hizmetle sınırlı olmasına özen gösterilir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Size ait kişisel veriler tarafınızca paylaşılmak yahut sözleşme ilişkimiz sırasında yapılacak e-posta, telefon görüşmeleri, hukuksal süreçlerin yürütülmesi sırasında yapılacak beyanlar dahil olmak üzere fiziksel yöntemler ile toplanabilecektir. Bunun yanı sıra web sitemize yaptığınız ziyaretler sırasında verileriniz otomatik yollarla da toplanabilecektir.
Kişisel verileriniz KVKK uyarınca (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olması, (iii) hukuki hizmet yahut danışmanlık sözleşmelerimizin kurulabilmesi ve ifa edilebilmesi için gerekli olması (iv) yahut meşru menfaatlerimiz için işlenmesinin zorunlu olması (v) yahut açık rızanızın bulunması hallerinde sözü edilmiş hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verileriniz KVKK'nın 7. maddesi uyarınca işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re'sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Çerezler

Çerezler web siteleri tarafından kullanıcıların sabit diskine yazılan küçük dosyalardır. Çerezlerde yer alan bilgiler web sitesini daha rahat kullanmanızı sağlar ve internet sayfalarımızın doğru gösterilmesini kolaylaştırır. Çerez dosyaları, sizi kişisel olarak tanımlayamaz. Web sitemize girdiğinizde kullandığımız çerezler vasıtasıyla, internet hizmet sağlayıcısının adı (ya da şirket ağları, şirket adı), daha önce ziyaret ettiğiniz web sitesi, bizim web sitemizde seçtiğiniz bilgiler, seçim yaptığınız tarih ve saat ve kullanmakta olduğunuz işletim sistemi ve tarayıcı versiyonu gibi şahsınızla doğrudan ilgili olmayan genel bilgiler otomatik olarak toplanmaktadır. Bu bilgiler isimsiz formda toplanıp anonim şekilde analiz edilir ve yalnızca web sitemizin çekiciliğini, içeriğini ve işlevselliğini geliştirmek amacıyla kullanılır. Başka işleme koyulmazlar veya üçüncü şahıslara iletilmezler.

Tarayıcı ayarlarınızı uygun şekilde değiştirerek, çerez dosyalarının sabit diskinize yazılmasını önleyebilirsiniz. Buna ilişkin bilgi tarayıcınızın kullanım kılavuzunda bulunmaktadır.
Bu web sitesi, Google, Inc. tarafından sunulan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanır. Google Analytics, web sitesinin, kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarını incelemesine yardımcı olmak için bilgisayarınıza yerleştirilmiş metin dosyaları olan çerezleri kullanır. Web sitesini kullanmanız hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler (isimsiz IP adresiniz dahil), Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sunuculara aktarılıp orada saklanacaktır. Google bu bilgileri web sitesini kullanmanızı değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi aktivite raporlarını derlemek ve web sitesi aktivitesi ve internet kullanımına ilişkin başka hizmetler sunmak amacıyla kullanacaktır. Google ayrıca, yasa gereği bunu yapması gerekirse ya da üçüncü şahısların Google adına bu bilgileri işlediği hallerde bu bilgileri üçüncü şahıslara aktarabilir. Google, Google tarafından tutulan başka bir veri ile IP adresinizi ilişkilendirmez.

Tarayıcınızdaki ilgili ayarları seçerek çerez kullanımına itiraz edebilirsiniz ancak eğer bunu yaparsanız, bu web sitesinin fonksiyonlarını tam anlamıyla kullanamayabilirsiniz. Bu web sitesini kullanarak, yukarıda belirtilen şekilde ve amaçlar için Google tarafından sizinle ilgili verilerin işlenmesine ilişkin olarak, veri sorumlusu VERDA tarafından Veri Koruma Mevzuatı'nda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda aydınlatıldığınızı kabul etmiş olursunuz.

Soru veya önerileriniz olması durumunda, info@verdahukuk.com adresine e-posta göndererek bizimle her zaman iletişim kurabilirsiniz.


Kişisel Verilerinize İlişkin Başvuru Hakkı

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.
KVK Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes info@verdahukuk.com  adresine e-posta göndermek suretiyle bize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
e) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
g) (e) ve (f) bentlerine uygun olarak yürütülen işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 
Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almaktayız.


Kişisel Verilerin Saklama Süresi

VERDA, kişisel verilerinizi sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve ardından hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve meşru menfaatini temin etmek amaçlarıyla ilgili mevzuata uygun olarak, makul süreler boyunca saklayacaktır.


Bizimle İletişime Geçin
Bu metne yahut diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, bize aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

E-Posta: info@verdahukuk.com
Adres:  Hasanpaşa Mah. Lavanta Sokak No: 26 K: 3 Polat İş Merkezi Kadıköy / İstanbul
Telefon: 90 216 343 34 64 pbx
Faks: +90 216 343 35 64

kapat

/ COVID - 19

VERDA
COVID – 19 salgınından kaynaklanan risklere karşı aldığımız tedbirler kapsamında, ekibimizin ofiste bulunmaları gerekmedikçe çalışmalarına uzaktan devam edebilmeleri için  gerekli tüm teknolojik ve lojistik altyapı devrededir ve müvekkillerimize verilen hizmetlerin herhangi bir gecikme yaşanmaksızın devam etmesi için her türlü önlem alınmıştır. Hali hazırda ofisimizde fiziksel katılımla çalışma yapılmakta olup, binamızda ve çalışma ofislerimizde detaylı dezenfeksiyon işlemi yapılmıştır. Ayrıca ortak kullanım alanları günlük olarak dezenfekte edilmekte ve ozonlama işlemi yapılmaktadır.

kapat