Home About Us Our People Our Practice Areas News & Articles Client Login Contact Verda Hukuk Bürosu
 

Hakkımızda

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK BÜROSU, Av. Salih Orhan ile Av. Nafiz Özgür Rifaioğlu tarafından İstanbul’da kurulmuş olup, yerli ve yabancı müvekkillerine Türkiye’de ve yurt dışında genel hukuk hizmeti vermektedir. Merkez ofisi İstanbul olmak üzere, Türkiye’de özellikle Ankara, İzmir,Antalya, Adana, Konya, Trabzon, Diyarbakır, Kayseri ve yurt dışında ise Fransa, Kazakistan, , Mısır, S.Arabistan,Katar ve Libya’da diğer hukuk büroları ile temas halinde , tecrübeli ve kaliteli hizmet anlayışı ve tecrübeli avukat kadrosuyla hizmet  göstermektedir.

Verda Hukuk Bürosu 2 'si ortak, 6 avukat ve 2 stajyer avukatı, 5 idari personeli ve çeşitli dallarda uzmanlaşmış danışmanlar kurulu ile müvekkillerine en iyi, verimli ve hızlı çözümleri sağlamayı amaç edinmiş olup, dinamik yapısı ve teknik donanımı ile gerçek ve tüzel kişilere hizmet vermektedir. Verda Hukuk Bürosu, teknoloji alanında gelişmeleri takip etmekte, hukuk alanına adaptasyonu mümkün gelişmeleri ofis çalışmalarında kullanmaktadır.

Büromuz çalışmalarını genel hukuk mevzuatı dışında, Ticaret ve Şirketler Hukuku, Enerji ve Telekominikasyon Sektöründeki İdari Düzenlemeler, Sigorta ve Reasürans Hukuku, Kamu İhaleleri ve Vergi Hukuku konusunda yoğunlaştırmaktadır.

Büromuz bu kapsamda hizmet alan müvekkillerimiz mevcut ve potansiyel risklerini yönetebilecekleri karar destek hizmetlerine dönüştürme, bu kısımlarda karşılaştırmalı hukuk uygulamalarını inceleme raporları halinde müvekkillerine sunma, bu uygulamalar ışığında Türkiye’deki ve Dünyadaki mevcut durumun analizi ve müvekkillerin mevcut ve potansiyel riskler konusunda bilgilendirilmesini sağlama, politika belirleyici kurumlar bünyesinde aktif olma gibi hizmetlerinde etkin ve verimli bir şekilde kullanmaktadır.

Günümüz dünyasının gelişen ve değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacı ile Verda Hukuk Bürosu bünyesinde, konusunda uzman avukatlar ile çeşitli departmanlar oluşturulmuştur. Bu çerçevede, 6 ana departman (Dava Departmanı, İcra Departmanı, Danışmanlık Departmanı, Fikri ve Sınai Haklar Departmanı, Uluslar arası Hukuk Departmanı, Yurt dışı Takipler Departmanı), alt komisyonları (Sigorta Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku, Ticari Sözleşmeler, Vergi Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku vs.) ile faaliyet göstermektedir.

Büromuzun öncelikli hedeflerinin başında, ÖNLEYİCİ AVUKATLIK olarak tanımladığımız, müvekkili hukuki gelişmelerden ve yeniliklerden derhal haberdar etmek suretiyle doğacak sonraki hukuki ihtilafları doğmadan önlemektir. Avukatlığın sadece oluşmuş ihtilafların çözmek değil aynı zamanda ihtilafların oluşmasını engellemek olduğunu düşünmekteyiz. Bu açıdan, müvekkillerimizin gelecekte oluşabilecek sorunlarında koruma amacıyla yapacakları sözleşmelerde kendilerine hukuki yardımda bulunmaktayız. Sözleşmelerin hazırlanması ve görüşmeler aşamasında müvekkillerimize verdiğimiz bu hukuki destek ilk önceden tahmin edemeyecekleri hukuki sorunlar konusunda kendilerini uyarmak olduğu bilinciyle hizmetimizi devam ettirmekteyiz